Kai Hoffman

Ranking

Overall Ranking: 15 / 86
Season Two Ranking: 2 / 57
Kai Hoffman
@kaipmdh on Twitter